Soal dan jawaban manfaat unsur dan senyawa

Pilihan Ganda Latihan contoh soal dan jawaban manfaat unsur dan senyawa 20 butir. 10 uraian Latihan contoh soal dan jawaban manfaat unsur dan senyawa

Berilah tanda silang (X) pada huruf A, B, C, D atau E di depan jawaban yang benar!

1. Unsur gas mulia di bawah ini yang tidak diperoleh dengan destilasi udara cair, adalah ….
A. neon
B. helium
C. argon
D. xenon
E. radon

2. Unsur gas mulia berikut yang digunakan untuk menentukan standar panjang (meter) adalah ….
A. neon
B. helium
C. argon
D. kripton
E. xenon

3. Unsur halogen berikut yang digunakan sebagai antiseptik adalah ….
A. fluorin
B. klorin
C. bromin
D. iodin
E. neon

4. Manakah senyawa yang dapat merusak lapisan ozon?
A. CF2Cl2.
B. HF.
C. CCl4.
D. HCl.
E. C2H2Cl.

5. Senyawa dari logam alkali berikut digunakan sebagai zat aditif untuk mengembangkan roti adalah ….
A. NaOH
B. Na2CO3
C. NaHCO3
D. Na2SO4
E. K2O

6. Gips adalah persenyawaan antara ….
A. nitrogen dan oksigen
B. belerang dan kapur
C. besi dan aluminium
D. timah dan aluminium
E. belerang dan besi

7. Senyawa sumber unsur aluminium adalah ….
A. alumina
B. bauksit
C. kapur klor
D. fosforus
E. batuan karbonat

8. Kegunaan asam sulfat di antaranya adalah untuk ….
A. pembuatan asam fosfat dari kalsium fosfat
B. pembuatan besi baja
C. bahan baku pembuatan semen
D. bahan baku pembuatan bahan bangun an
E. bahan pembuatan amonia

9. Senyawa yang dapat menimbulkan efek rumah kaca adalah ….
A. NO2
B. SO2
C. CO2
D. NO
E. SO

10. Sumber utama unsur nitrogen terdapat pada ….
A. kerak bumi
B. batuan
C. atmosfer
D. gas alam
E. gas vulkanik

11. Berikut yang merupakan senyawa nitrogen yang sering digunakan adalah ….
A. oleum
B. amonia
C. tiroid
D. cuka
E. salmiak

12. Unsur di bawah ini dapat dibuat dengan elektrolisis, kecuali ….
A. aluminium
B. natrium
C. besi
D. magnesium
E. oksigen

13. Di bawah ini adalah unsur makro yang diperlukan tanaman, kecuali ….
A. Mg
B. Na
C. K
D. S
E. Cl

14. Pernyataan berikut ini benar, kecuali ….
A. bijih besi mempunyai rumus Fe2O3
B. bijih bauksit dimurnikan dengan melarutkannya ke dalam larutan NaOH
C. katoda dalam elektrolisis pembuatan logam aluminium adalah karbon
D. titik leleh Al2O3 diturunkan dengan penambahan kryolit
E. pembuatan aluminium dikenal dengan nama proses Hall

15. Senyawa yang dapat menurunkan titik leleh Al2O3 adalah ….
A. karbon tetraklorida
B. asam sulfat
C. amonia
D. oleum
E. kryolit

16. Di bawah ini adalah unsur yang ionnya menimbulkan kesadahan air, kecuali ….
A. Ca
B. Cu
C. Fe
D. Mg
E. Sr

17. Unsur yang diperlukan tanaman untuk merangsang pertumbuhan dan pembentukan protein, lemak, dan senyawa lain adalah ….
A. K
B. N
C. P
D. C
E. O

18. Dampak kekurangan unsur K pada tanaman adalah ….
A. mutu buah tidak baik
B. buah terlambat masak
C. buah kerdil dan cepat rusak
D. tanaman layu
E. tanaman tidak tahan serangan penyakit

19. Di bawah ini adalah pupuk alami, kecuali ….
A. pupuk kandang
B. pupuk kompos
C. pupuk humus
D. pupuk hijau
E. ZA

20. Pasangan pupuk di bawah ini yang merupakan pupuk kalium adalah ….
A. pupuk ZA dan pupuk ES
B. pupuk urea dan pupuk ZA
C. pupuk ZK dan pupuk KCl
D. pupuk urea dan pupuk ZK
E. pupuk NPK dan pupuk KCl

II. Uraian

Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut.

1. Jelaskan proses pembuatan asam sulfat.
2. Jelaskan proses pembuatan besi dari bijih besi.
3. Jelaskan 2 tahap pembuatan aluminium dari bijih bauksit.
4. Tuliskan reaksi yang terjadi pada katoda dan anoda pada elektrolisis Al2O3.
5. Sebutkan kegunaan amonia.
6. Sebutkan dampak negatif unsur dan senyawa golongan utama dalam bidang industri.
7. Apakah dampak negatif unsur besi bagi manusia? Jelaskan.
8. Unsur apakah yang senyawanya dapat menimbulkan hujan asam? Sebutkan dan jelaskan dampak hujan asam bagi manusia.
9. Adanya oksigen berlebih menimbulkan dampak negatif bagi manusia. Mengapa? Jelaskan jawaban kalian.
10. Sebutkan dampak negatif unsur karbon.

Kunci Jawaban

1. D 11. B
2. D 12. E
3. D 13. E
4. A 14. A
5. C 15. E
6. B 16. B
7. B 17. B
8. A 18. C
9. C 19. E
10. C 20. C

II. Uraian

Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut.

1. Proses kamar timbal: digunakan campuran gas NO dan NO2 untuk mengkatalisis SO2. Campuran gas SO2 dan udara dialirkan ke suatu bejana berlapis timbal. Proses kontak: belerang dibakar menjadi SO2, kemudian SO2 dioksidasi menjadi SO3 dengan katalis V2O5. Gas SO3 yang terbentuk dilarutkan dalam asam sulfat sehingga dihasilkan oleum. Selanjutnya, ke dalam oleum ditambahkan air.

2. Bijih besi (Fe2O3), batu kapur (CaCO3), dan kokas (C) diumpankan dari bagian atas tanur, dan dari bagian bawah tanur dialirkan udara panas sehingga kokas akan terbakar dan membebaskan kalor.

C(s) + O2(g) → CO2(g) ΔH = -394 kJ/mol

CO2(g) + C(s) → 2 CO(g) ΔH = 172 kJ/mol

Kemudian gas CO ini akan mereduksi bijih besi secara bertahap.

Tahap 1: 3 Fe2O3 + CO → 2 Fe3O4 + CO2

Tahap 2: Fe3O4 + CO → 3 FeO + CO2

Tahap 3: FeO + CO → Fe + CO2

Reaksi total: Fe2O3(s) + 3 CO(g) → 2 Fe(l)+ 3 CO2(g)

3. Pemisahan Al2O3 dari bauksit: melarutkan bijih bauksit ke dalam NaOH, untuk menghilangkan pengotor dilakukan pengendapan dengan mengalirkan gas CO2 lalu disaring dan dikeringkan. Reduksi alumina (elektrolisis): dengan menambahkan kryolit untuk menurunkan titik leleh alumina. Pada katoda akan terbentuk aluminium dan pada anoda akan terbentuk gas O2 dan CO2.

4. Al2O3 → 2 Al3+ + 3 O2-

Katoda : Al3+ + 3 e → Al(l)

Anoda : 2 O2-(l) → O2(g) + 4 e

C(s) + 2 O2-(l) → CO2(g) + 4 e

5. Sebagai bahan pembuatan pupuk dan sebagai reagen kimia dalam berbagai riset di laboratorium.

6. Unsur-unsur yang dapat menimbulkan kesadahan air, seperti Mg2+ dan Ca2+, bisa menyebabkan terbentuknya kerak pada dasar bejana atau ketel uap. Akibatnya, pemanasan menjadi tidak sempurna dan terlalu panas, sehingga mengakibatkan terjadinya ledakan.

7. Logam besi merupakan bahan beracun apabila masuk ke dalam tubuh.

8. Sulfur dan nitrogen (SO2 dan NO) merupakan penyebab hujan asam. Sifat korosif hujan asam menyebabkan kerusakan bangunan dan lingkungan yang amat luas. Tanah yang terkana hujan asam menjadi sangat asam dan hilang kesuburannya, tanaman mati, dan habitat pun menjadi rusak

9. Oksigen berlebih dapat menyebabkan cepat rusaknya bahan makanan (rancidity), menimbulkan bahayakebakaran, dan berdampak pada timbulnya korosi permukaan logam.

10. Senyawa CO2 yang melimpah di udara dapat menimbulkan pemanasan global atau yang dikenal dengan efek rumah kaca, sehingga mencairkan es di kutub dan permukaan air laut menjadi naik. Akibatnya perubahan iklim menjadi tidak teratur.

 • Sifat-sifat hidrogen

  Sifat hidrogen termasuk bahwa, dalam keadaan alami di Bumi, hidrogen adalah tidak berwarna, gas tidak berbau yang sangat mudah terbakar. Hidrogen merupakan unsur paling...

 • Bahan kimia dalam Kehidupan

  Apa yang terjadi pada gelas ini? Gelembung menunjukkan bahwa uap sedang terbentuk, yang memungkinkan Anda tahu bahwa reaksi kimia sedang berlangsung. Banyak reaksi kimia...

 • Pengertian Ozon

  Ozon adalah gas berwarna biru pucat dengan bau khas menyengat. Ozon adalah alotrop oksigen yang jauh lebih stabil daripada diatomik alotrop O2. Bau ozon...

 • Kegunaan magnesium

  Kegunaan magnesium – Magnesium adalah unsur yang sangat melimpah di permukaan bumi, tetapi tidak mudah membuatnya dalam bentuk unsur. Sumber komersial utama magnesium adalah...

 • Soal Pembahasan Unsur Logam Alkali Tanah

  Soal Pembahasan Unsur Logam Alkali Tanah – Unsur logam alkali (IA) terdiri dari litium, natrium, kalium, rubidium, sesium, dan fransium. Unsur ini mempunyai energi...

Baca juga artikel terkait dengan Soal dan jawaban manfaat unsur dan senyawa

 • Apa penyebab urin berwarna kuning

  Warna kuning dan bau yang khas dari urin disebakan oleh empedu yang dihasilkan oleh hati yang berasal dari perombakan hemoglobin erotrosit yang telah tua....

 • Sebutkan Peraturan dalam permainan softball

  Peraturan dalam permainan softball adalah sebagai berikut. a. Jumlah pemain dalam satu regu terdiri dari sembilan orang. b. Pertandingan dipimpin oleh wasit, di setiap...

 • Teknik melakukan passing bawah

  Teknik melakukan passing bawah yaitu sebagai berikut. a. Berdiri seimbang dengan kedua kaki dibuka selebar bahu dan lutut sedikit ditekuk, serta badan agak condong...

Leave a comment

Your email address will not be published.

*